PERFORM3D

 

 

 

معرفی نرم‌افزار

نرم‌افزار PERFORM3D برنامه‌ا‌ی خاص با تمرکز ویژه بر طراحی مقاوم لرزه‌ای است. با استفاده از این برنامه می‌توان سازه‌های پیچیده‌ شامل سازه‌های با دیوار برشی را به‌صورت غیرخطی و براساس حالت‌های حدی مختلف مقاومت و تغییرشکل، تحلیل کرد. هندسه‌ی مدل را می‌توان از برنامه‌ی SAP2000 یا ETABS بازخوانی کرد. در برنامه‌ از انواع مختلفی از المان‌ها شامل: تیرها، مهاربندها، دیوارهای برشی(با بازشو)، دال کف، میراگرها و جداساز‌ها می‌توان استفاده کرد. تحلیل‌های غیرخطی می‌توانند به‌صورت استاتیکی و یا دینامیکی روی یک مدل انجام شوند. بارها می‌توانند در مراحل متفاوت بر سازه اعمال گردند. به‌عنوان مثال، بار دینامیکی زلزله می‌تواند پس از بار استاتیکی غیرخطی وارد شود. این برنامه قابلیت‌های قدرتمندی برای طراحی براساس عملکرد داشته و می‌تواند نسبت‌های ظرفیت‌ نیاز را برای تمام اجزاء و برای حالت‌های حدی محاسبه کند. ارزیابی عملکرد براساس ATC40، FEMA356 و ATC440 به‌صورت خودکار انجام می‌شود. خروجی‌های برنامه شامل نسبت ظرفیت/ نیاز، نمودارهای غیرخطی استاتیکی، نمایش‌های بالانس انرژی، اشکال مودی، هندسه‌ی تغییرشکل یافته و پاسخ‌های نیرو و تغییرمکان تاریخچه زمانی هستند.

 

گروه طراح نرم‌افزار

 

 

در سال 1975 کمپانی کامپیوتر و سازه‌ها بنیان‌گذاری شده و به‌عنوان پیشرو در ارائه‌ی ابزارهای نرم‌افزاری برای مهندسی سازه و زلزله در سطح جهانی معرفی شد. هزاران مهندس در بیش از 160 کشور جهان برای طراحی اکثر پروژه‌ها، نرم‌افزارهای تولید شده توسط CSI را مورد استفاده قرار می‌دهند. از جمله سازه‌های طراحی شده با استفاده از این نرم‌افزارها می‌توان به برج تایپه 101 در تایوان، مرکز تجارت جهانی یک در نیویورک، استادیوم آشیانه‌ی پرنده المپیک 2008 در پکن و پل کابلی سنتناریو گذرنده از کانال پاناما اشاره کرد. نرم‌افزارهای CSI از پس بیش از چهار دهه تحقیق و توسعه، به انتخاب قابل اعتمادی برای طراحی‌های پیشرفته در هر نقطه از جهان بدل شده‌اند. این گروه پنج نرم‌افزار اصلی SAP2000، CSiBridge، ETABS، SAFE و PERFORM-3D را ارائه می‌کند که هریک از آن‌ها قابلیت‌های منحصربه‌فرد خود را داشته و برای کاربر این فرصت را فراهم می‌آورند تا متناسب با مسئله‌ای که با آن روبه‌روست، ابزار و نرم‌افزار راهگشا را برگزیند.

 

کاربرد نرم‌افزار

از جمله قابلیت‌های کلیدی این نرم‌افزار می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
مدل‌سازی:

 • بازخوانی هندسه‌ی مدل از برنامه‌ی SAP 2000 و ETABS
 • مکان مدل‌سازی با هر تعداد المان
 • المان‌های خطی و غیرخطی
 • سهولت استفاده از محیط گرافیکی برنامه
 • المان‌های تیر، ستون و مهاربند
 • لینک‌های برشی
 • دیوارهای برشی پیچیده با بازشو
 • گسیختگی اتصالات
 • دال کف
 • میراگرهای سیال
 • جداسازهای اصطکاکی
 • اثرات PDelta
 

تحلیل غیرخطی:

 • تحلیل استاتیکی غیرخطی سه‌بعدی
 • استفاده از مقاطع مسلح به الیاف برای مصالح مختلف
 • انجام تحلیل دینامیکی غیرخطی پس از تحلیل استاتیکی غیرخطی
 • تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی سه‌بعدی
 • تعیین ظرفیت‌های غیرخطی براساس تغییرشکل و یا مقاومت
 • در نظر گرفتن تحلیل استاتیکی غیرخطی چرخه‌ای
 


تحلیل خودکار:

 • در نظر گرفتن رابطه‌ی نیرو تغییرمکان سه‌خطی
 • در نظر گرفتن کاهش سختی تحت بارهای چرخه‌ای
 • محاسبه‌ی اتلاف انرژی
 • تحلیل PDelta
 • بارگذاری ناشی از زلزله‌های مختلف
 • امکان تغییر مقاومت اعضا بدون تغییر مدل
 • موتور تحلیل کارا برای سازه‌های بزرگ

 

 


عملکرد براساس ارزیابی:

 • ‌های حدی براساس تغییرشکل، مقاومت و یا تغییرشکل نسبی
 • نسبت‌های ظرفیت/‌ نیاز
 • محاسبه‌ی ظرفیت‌های تغییرشکل یا مقاومت برای انواع المان‌ها
 • محاسبه‌ی بالانس انرژی برای افت انرژی
 • تحلیل استاتیکی غیرخطی براساس ATC40، FEMA356 و ATC440
 • محاسبه‌ی نسبت‌های ظرفیت/ نیاز برای زلزله‌های متعدد

 

 

 

خروجی‌ها:

 • ترسیم نمودارهای رنگی نسبت‌های ظرفیت / نیاز
 • نمودارهای برش و خمش
 • نتایج تاریخچه زمانی مربوط به تغییرشکل، تغییرشکل نسبی و نیروها
 • نمودارهای پاسخ برای ATC40، FEMA356 و ATC440
 • نمایش تاریخچه زمانی پاسخ نیروها برای گروهی از المان‌ها
 • نمودارهای بالانس انرژی
 • نمودارهای چرخه‌ی هیستریزیس
 • نمایش نیرو برای گروهی از المان‌ها
 • نمایش هندسه‌ی تغییرشکل یافته به‌صورت متحرک
 • نمایش اشکال مودی به‌صورت متحرک
 


لینک دانلود راهنمای نرم‌افزار

 

لینک دانلود نرم‌افزار