European Conference On Earthquake Engineering and Seismology

 

تاریخچه‌ی کنفرانس

اولین دوره از این کنفرانس علمی (ECEES) در سال 2006 با ادغام سیزدهمین دوره از کنفرانس انجمن اروپایی مهندسی زلزله (EAEE) و سی‌امین کنفرانس عمومی کمیته‌ی لرزه‌شناسی اروپا (ESC) در کشور سوئیس و دومین دوره‌ی آن نیز با ادغام پانزدهمین دوره از کنفرانس انجمن اروپایی مهندسی زلزله (EAEE) و سی‌وچهارمین کنفرانس عمومی کمیته‌ی لرزه‌شناسی اروپا (ESC) در سال 2014 در شهر استانبول ترکیه برگزار شد. هدف این کنفرانس فراهم‌آوری بستری مناسب برای معرفی و بحث پیرامون موضوعات مهندسی زلزله و لرزه‌شناسی است.

 

موضوعات علمی کنفرانس

موضوعات مورد بررسی در این کنفرانس به شرح زیر است:

 • لرزه‌خیزی نواحی اروپا و مدیترانه
 • پیش‌بینی زلزله
 • مهندسی لرزه‌شناسی و ارزیابی خطر لرزه‌ای
 • اثرات ساختگاه
 • مهندسی ژئوتکنیک لرزه‌ای
 • سناریوهای زلزله
 • توسعه کدهای طراحی لرزه‌ای
 • تجزیه و تحلیل لرزه‌ای و طراحی ساختمان‌های بلند
 • تجزیه و تحلیل لرزه‌ای و طراحی پل‌ها
 • تجزیه و تحلیل لرزه‌ای و طراحی سازه‌های زیرزمینی
 • تجزیه و تحلیل لرزه‌ای و طراحی سازه‌های دریایی
 • تجربیات حاصل از زلزله‌های گذشته
 

 

تاریخ‌های مهم آخرین دوره

در حال حاضر اطلاعاتی در مورد دوره‌ی بعدی کنفرانس وجود ندارد.

 

لینک دانلود مقالات دوره‌های برگزار شده

تعدادی از مقالات دومین دوره از کنفرانس