کنفرانس ژئوفيزيک ايران

 

تاریخچه‌ی کنفرانس

ژئوفیزیک‏ به‏ مفهوم‏ عام‏ شامل‏ فیزیک‏ زمین‏، جو و اقیانوس‌هاست‏. علم ژئوفیزیک، بررسی پارامترهای مختلف فیزیکی کره‌ی زمین است. امروزه اين علم با بهره‌گيري از ديگر علوم‌پايه و ساير تكنولوژي‌هاي پيراموني به مجموعه‌اي از دانش و فن با كاربردهاي فراوان و شاخه‌هاي متعدد میان‌رشته‌اي تقسيم شده‌است. رسالت واقعي علم ژئوفيزيك و فعالان اين عرصه تلاش براي درك و دستيابي به ماهیت فرآيندهاي فيزيكي مربوط به كره‌ی زمين و منظومه‌ی شمسي مي‌باشد. شناخت پديده‌هاي مرتبط با تحول زمين، جو و اقيانوس‌ها براي تأمين نيازهاي انسان ضروري است. نياز روزافزون به سرچشمه‌هاي نوين انرژي، اكتشاف كاني‌ها و آب‌هاي زيرزميني، پيش‌بيني رويدادهاي طبيعي مانند زمين‌لرزه، آتشفشان، سيل، خشكسالي و ...، چگونگي كنترل و كاهش اثرات ويرانگر اين پديده‌ها، نمونه‌هايي از حيطه‌ی فعاليت و قلمرو دانش و فنون مربوط به ژئوفيزيك مي‌باشد. اهميت و نقش دانش و تكنولوژي‌هاي ژئوفيزيكي در بهبود زندگي، نيازمند گسترش روش‌هاي اكتشافي و بهره‌برداري از منابع سرشار سخت كره، آموزش نيروي انساني مورد نياز و انجام پژوهش‌هاي گسترده و هماهنگي بين بخش و فرابخشي مؤسسات، مراكز علمي و سازمان‌هاي اداري و اجرائي كشور مي‌باشد. انجمن ژئوفيزيك ايران در راستاي هويت‌بخشي به اهداف و فعاليت‌هاي دانشمندان و پژوهشگران اين حوزه از دانش و فن‌آوري تأسيس گرديده و تلاش مي‌كند با هم‌انديشي و هم‌افزايي انديشه‌هاي محققين اين دانش، بين نيازهاي دروني و بيروني كشور، راه پيشرفت و گسترش اين علم را در رويكردهاي جهاني (بين‌المللي)، ملي و منطقه‌اي هموار سازد. بسيج توان علمي و فني كشور بر پايه‌ی روح همكاري ارزش‌هاي والاي اخلاق حرفه‌اي در راستاي توسعه‌ی فرهنگ آگاهي و خردورزي در ترسيم و پيشبرد اهداف و برنامه‌هاي نقشه‌ی جامع علمي كشور از اهداف مهم انجمن ژئوفيزيك ايران مي‌باشد. هر دو سال یک‌بار انجمن ژئوفیزیک ایران با همکاری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و مراكز علمي و فني، دستگاه‌هاي اجرايي، شركت‌ها و بخش خصوصي مرتبط این کنفرانس را برگزار می‌کند. تاکنون هفده دوره از این کنفرانس برگزار گردیده و آخرین دوره‌ی آن نیز در اردیبهشت سال 95 برگزار شده‌است.

 

 

موضوعات علمی کنفرانس

موضوعات اصلی مورد بحث در این کنفرانس عبارت‌اند از:

فیزیک زمین

 • زلزله‌شناسي
 • لرزه‌شناسي
 • گراني‌سنجي
 • ژئومغناطيس
 • ژئوالكتريك
 • الكترومغناطيس
 • پيش‌نشانگرهاي ‌زمين‌لرزه
 • ژئوفيزيك محاسباتي
 • زمين‌گرمایي
 • سن‌سنجي و زلزله‌شناسي ديرين
 • فيزيك و مكانيك ‌سنگ
 • ژئوديناميك، لرزه زمين‌ساخت و تكتونيك فعال
 • ژئوفيزيك اکتشافی نفت
 • سنجش از دور در علوم زمين

 

 

فیزیک فضا

 

 • دینامیک و فرآیندهای گردش کلی جو
 • اقلیم­‌شناسی فیزیکی و فرآیندهای سطحی
 • فیزیک و فرآیندهای ترمودینامیکی جو
 • هیدرولوژی و هواشناسی آب‌شناسی
 • پیش‌بینی جوی و پدیده‌­های میان‌مقیاس
 • فیزیک خورشید، نجوم و کیهان­‌شناسی
 • مدل‌سازی عددی جو و اقیانوس
 • ازن و آلودگی هوا
 • مسائل زیست‌محیطی و مدل‌سازی آلودگی آب و هوا
 • فیزیک دریا و فرآیندهای ساحلی
 • شیمی جو
 • سنجش از دور جو و اقیانوس
       
 

تاریخ‌های مهم آخرین دوره

در حال حاضر اطلاعاتی در مورد دوره‌ی بعدی کنفرانس موجود نمی‌باشد.

 

لینک دانلود مقالات دوره‌های برگزار شده

مجموعه مقالات هفدهمین دوره از کنفرانس

مجموعه مقالات شانزدهمین دوره از کنفرانس

مجموعه مقالات پانزدهمین دوره از کنفرانس

مجموعه مقالات چهاردهمین دوره از کنفرانس

مجموعه مقالات سیزدهمین دوره از کنفرانس

مجموعه مقالات دوازدهمین دوره از کنفرانس