جهت مطرح کردن پرسش خود کلیک کنید

ضمن تشکر از سوال شما جهت پاسخ مناسب به این سوال نیاز به اطلاعات دقیق از جزئیات و روند تحلیل خطر و بررسی داده ها می باشد. ولی با توجه به مطالب بیان شده (با فرض دوره بازگشت 475 سال)، ممکن است ضرایب گوتنبرگ-ریشتر به درستی وارد نشده و به همین دلیل، اعداد غیرواقعی حاصل شده است.
ضمن تشکر از سوال شما مطالب عنوان شده به علت پایه ای بودن در اکثر کتاب های مهندسی زلزله و یا ژئوتکنیک لرزه ای بیان شده اند که در میان این کتاب ها می توان به کتاب ژئوتکنیک لرزه ای کرامر و کتاب اصول مهندسی زلزله الناشای و دی سارنو اشاره نمود. برای دستیابی به پاسخ سوال می توانید به فصول 1-3 کتاب کرامر و همچنین فصل اول کتاب الناشای و دی سارنو مراجعه نمایید. برای دانلود این کتاب ها می توانید به بخش کتابخانه الکترونیک مراجعه نمایید (https://geohazard.ir/documents).
ضمن تشکر از سوال شما بر اساس گزارشهای بسیاری که توسط محققین مختلف در مورد موفقیت روشهای عددی دیده می شوند، می توان اذعان داشت که درواقع روشهای عددی تغییرمکان ماندگار لرزه ای سیستم های خاکی را نسبتاً دقیق پیش بینی می کنند. هرچند این روش ها معمولاً به پارامترهاي ورودی بسیاری برای تحلیل نیاز دارند و کار با آن‌ها مشکل است. کالیبره کردن پارامترهای این مدل‌ها برای مسأله مورد بررسی نیازمند تلاش ویژه ای است و در بسیاری از مواقع نیاز به صرف وقت و هزینه‌ قابل‌تأملی دارد. فارغ از روش های پیچیده عددي همانند اجزاي محدود، تفاضل محدود و اجزاي مجزا و استفاده از مدلهای رفتاری سازگار با رفتار لرزهاي خاكها، روشهای ساده تر (مانند بلوک صلب) به دلیل سادگی و کاربردی بودن بیشتر مورد اقبال مهندسین قرار گرفته اند. در واقع این روش ها در عین سادگی قادر به پیش بینی تغییرمکان شیب ها با دقت قابل قبول هستند.

}