امروز در تقویم زلزله


28 آذر
زمین‌لرزه‌ گیسک-کرمان 1356 شمسی (19 دسامبر 1977)

در این روز، زمین‌­لرزه‌­ای به بزرگای Ms=5/9، که خاستگاه آن گسله­‌ی کوهبنان  بود و پیش از آن دو پیش­لرزه­‌ی نیرومند روی داده بود، روستاهای در تنگل، گیسک و سرباغ را در منطقه­‌ی زرند ویران کرد و 660 تن را به کام مرگ کشاند. در محدوده­‌ی این بخش از زون گسله جابجایی­‌های اندک و ناپیوسته بود که در فاصله‌­ای که بیش از ده کیلومتر نیست با امتدا شمال-140-خاور کشیده شده­‌اند. جنبش­های گسله در این زون عمدتا راستگرد بوده و میانگین جابجایی آن، که در سرتاسر زون اندازه­‌گیری شده، در حدود ده سانتیمتر و میانگین جابجایی قائم در حدود هفت سانتیمتراست. دگرریختی­‌های مشاهده شده‌­ی زمین دلالت بر آن دارد که روی‌هم رفته یک نیروی فشاری شدید از شمال خاور با یک مولفه­‌ی راستگرد ظاهری، وارد آمده است. یک نتیجه­‌ی جالب این زمین‌­لرزه آن است که دراز شدگی شکل خم هم لرز شدت پایین (I=V+) در جهتی عمود بر روند شکستگی کوچک پدیدگر است.

برگرفته از: تاریخ زمین‌لرزه‌های ایران، ن.ن.امبرسز، چ.پ.ملویل، ترجمه ا.ردهزمین‌لرزه دریای اژه 1360 شمسی (19 دسامبر 1981)

زمین‌لرزه‌ای به بزرگای 7/6 آسیبهایی را در Lesvos و Skiros و همچنین در غرب ترکیه به وجود آورد. این لرزه در بسیاری از مناطق یونان و همچنین در جنوب بلغارستان احساس شد.

برگرفته از: زلزله‌های مهم جهان، 1981