امروز در تقویم زلزله


28 بهمن
زمین‌لرزه روسیه 1289 شمسی (18 فوریه 1911)

طی زمین‌لرزه‌ای به بزرگای 7/4 نود نفر کشته شدند. یک زمین لغزش بزرگ موجب مسدود شدن رودخانه بارتانگ (Bartang)، از بین بردن چندین روستا در یک منطقه کم جمعیت و ایجاد دریاچه سریز (Sarez) شد. زمین لغزش یک سد 4-5 کیلومتری به ارتفاع 703-788 متر و جرم تخمینی 7-10 میلیارد تن ایجاد کرد.

From N.V. Kondorskaya and N.V. Shebalin, eds., New Catalog of Strong Earthquakes in the U.S.S.R. from Ancient Times through 1977, NOAA National Geophysical Data Center Report SE-31, Boulder, Colorado, 1982. (Update and English translation of Noviy Katalog Sil'nykh Zemlyetryaseniy na Territoriy SSSR s Drevneyshikh Vremyen do 1975 g., USSR Academy of Sciences, Moscow, 1977.); E. Christopherson, The Night the Mountain Fell, The Story of the Montana-Yellowstone Earthquake, Earthquake Press, Missoula, Montana, 1962.; and O. Klotz, Earthquake of February 18, 1911, Bulletin of the Seismological Society of America, 1915, 5, 4, p. 206-213.زمین‌لرزه اندونزی 1374 شمسی (17 فوریه 1996)

در اثر زمین‌لرزه‌ای به بزرگای 8/2 حداقل 108 نفر کشته، 423 زخمی، 58 مفقود و 5043 خانه در منطقه رومرکزی آسیب دیده و یا به طور کامل ویران شد. آسیبهای گسترده‌ای در Biak و  Supiori ناشی از سونامی، که در بسیاری از مناطق تا 7 متر ارتفاع داشت، به وجود آمد.

برگرفته از: زلزله‌های مهم جهان، 1996