جستجو از میان 216 کتاب ، 271 استاندارد ، 1 گزارش
نوع سند ناشر نام محتوا
1 2 3 4 5 6

نوع فایل نام فارسی نام لاتین ناشر تاریخ انتشار قیمت(تومان)
استاندارد روش آزمایش استاندارد برای خزش نمونه های مغزه ی سنگ در فشار سه محوره در دمای محیط یا دماهای بالا Standard Test Method for Creep of Rock Core Specimens in Triaxial Compression at Ambient or Elevated Tempertures ASTM 2004 رایگان
استاندارد طراحی و اجرای سیستم های FRP برای مقاوم سازی سازه های بتنی Guide for the Design and Construction of Externally Bonded FRP Systems for Strengthening Concrete Structures ACI 2002 رایگان
استاندارد مشخصات طراحی پل به روش LRFD AASHTO LRFD Bridge Design Specifications AASHTO 2012 رایگان
استاندارد تاثیر محدودیت، تغییر حجم و تسلیح بر روی ترک خوردگی بتن حجیم Effect of Restraint, Volume Change, and Reinforcement on Cracking of Mass Concrete ACI 1995 رایگان
استاندارد مشخصات طراحی پل به روش LRFD AASHTO LRFD Bridge Design Specifications AASHTO 2010 5000
استاندارد نگهداری های معمول پل های بتنی Routine Maintenance of Concrete Bridges ACI 1997 رایگان
استاندارد روش آزمایش استاندارد برای تعیین R-Value و فشار انبساطی خاک های متراکم Standard Test Method for Resistance R-Value and Expansion Pressure of Compacted Soils ASTM 2002 رایگان
استاندارد روش آزمایش استاندارد برای آنالیز اندازه ذرات خاک Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils ASTM 2003 رایگان
استاندارد اتصالات پیش تایید شده برای قاب خمشی متوسط و ویژه برای کاربردهای لرزه ای Prequalified Connections for Special and Intermediate Steel Moment Frames for Seismic Application AISC 2005 رایگان
استاندارد طراحی و اجرای پی های عمیق کوبشی Design and Construction of Driven Pile Foundations FHWA 2006 رایگان
استاندارد راهنمای مرجع دیوارهای خاکی میخکوبی شده Soil Nail Walls Reference Manual FHWA 2015 رایگان
استاندارد مهندسی ژئوتکنیک لرزه ای برای بزرگراهها Geotechnical earthquake engineering for highways, VolumeI-Design Principle FHWA 1997 رایگان
استاندارد بهبود روش آنالیز غیرخطی استاتیکی لرزه ای Improvement of Nonlinear Static Seismic Analysis Procedure FEMA 2005 رایگان
استاندارد تحلیل لرزه ای سازه های هسته ای مرتبط با ایمنی به همراه تفسیر آن Seismic Analysis of Safety -Related Nuclear Stractures and Commentary َASCE 1998 رایگان
استاندارد روش آزمایش استاندارد برای خصوصیات تحکیم یک بعدی خاک ها Standard Test Method for One-Dimensional Consolidation Properties of Soils ASTM 2003 رایگان
استاندارد روش آزمایش استاندارد برای دانسیته خاک در محل به روش کوبش استوانه ای Standard Test Method for Density of Soil in Place by the Drive-Cylinder Method ASTM 2000 رایگان
استاندارد روش استاندارد آزمایش برای مقاومت فشاری محصور نشده ی مخلوطهای متراکم خاک-آهک Standard Test Method for Unconfined Compressive Strength of Compacted Soil-Lime Mixtures ASTM 1996 رایگان
استاندارد روش های آزمایش استاندارد برای تورم یک بعدی یا پتانسیل نشست خاکهای چسبنده ASTM- D 4546-03- Standard Test Methods for One-Dimensional Swell or Settlement Potential of Cohesive Soils ASTM 2003 رایگان
استاندارد ساختمانهای بنّایی غیرمسلح و زلزله ها FEMA-774- Unreinforced Masonary Buildings and Earthquakes FEMA 2009 رایگان
استاندارد ملاحظات لرزه ای ساختمانها با سازه فولادی Seismic Provisions for Structural Steel Buildings AISC 2005 رایگان