خدمات حرفه‌ای ژئوهازارد

یکی از حلقه‌های مفقوده در طراحی ابنیه‌ها، راه‌ها، سازه‌های دریایی و ژئوتکنیکی عدم توجه کافی به بحث ریسک و خطرپذیری می‌باشد. توجه به این موضوع علاوه بر آنکه طرح و اجرای ایمن را به همراه خواهد داشت، می‌تواند باعث کاهش چشمگیر هزینه‌های اقتصادی پروژه‌ها شود. به همین دلیل است که روشهای اخیرطراحی‌ در جهان به سمت بررسی و تحلیل ریسک و خطرپذیری سازه‌ها سوق پیدا کرده است. وجود مخاطرات محیطی همچون زلزله، که یکی از مسائل مبتلابه کشور می‌باشد، اهمیت این موضوع را در کشور دوچندان می‌کند. از این‌رو مجموعه ژئوهازاد با اتکا بر دانش فنی-تخصصی و توان تجربی تیم خود و با بهره‌گیری از روش‌های روز و با رویکردی دقیق نسبت به ریسک و خطر، علاوه بر خدمات متداول مهندسی، خدمات مبتنی بر تحلیل خطر و ریسک را نیز ارائه می‌نماید. برخی از خدمات تخصصی به شرح ذیل می‌باشند: