جستجو از میان 958 استاد
تحصیلات دانشگاه درجه نام زمینه های تخصصی1 2 3 4 5 6

نام دانشگاه مدرک تحصیلی گرایش تحصیلی زمینه های تخصصی درجه استادی ایمیل آدرس صفحه شخصی آدرس google scholar
آرش بهار دانشگاه گیلان دکتری عمران ----- ----- استادیار bahar@guilan.ac.ir
افشین درکی دانشگاه ولی عصر رفسنجان دکتری عمران ----- ----- استادیار -----
مرتضی علی قربانی دانشگاه محقق اردبیلی کارشناس ارشد ----- ----- استادیار gorbani@uma.ac.ir
 فریدون رضایی دانشگاه بوعلی سینا دکتری عمران سازه بهسازی و مقاوم سازی سازه ها، تعمیر و مرمت سازه ها استادیار frezaie@basu.ac.ir
 محمود نیلی دانشگاه بوعلی سینا دکتری عمران سازه مقاومت ضربه بتن های الیافی ، دوام یخبندان بتن های پر مقاومت دانشیار nili36@yahoo.co.uk
 مسعود مکارچیان دانشگاه بوعلی سینا دکتری عمران ژئوتکنیک سدهاي خاكي، روسازی، شمع استادیار makarchian@yahoo.com
 مطهره سعادت پور دانشگاه علم و صنعت ایران دکتری عمران مهندسی و مدیریت منابع آب مدلسازی و مدیریت کیفیت منابع آب، طراحی و مدیریت شبکه‎های آب و فاضلاب استادیار msaadatpour@iust.ac.ir
آرام سروشیان پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله دکتری عمران مهندسی زلزله رفتار و تحلیل غیرخطی، دینامیک سازه‌ها، بهینه سازی استادیار a.soroushian@iiees.ac.ir
آرش اکبری حامد دانشگاه صنعتی سهند دکتری عمران سازه Analysis and Design of Steel Structures استادیار akbarihamed.a@sut.ac.ir
آرش بیات دانشگاه رازی کارشناس ارشد سازه ----- مربی abayat@razi.ac.ir
آرش رادمان دانشگاه گیلان دکتری عمران سازه ----- استادیار arash.radman@gmial.com
آرش ضیایی دانشگاه صنعتی سیرجان کارشناس ارشد مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی ----- مربی ziaee@sirjantech.ac.ir
آرش معتمد دانشگاه صنعتی شریف دکتری عمران حمل و نقل Infrastructure Materials, Infrastructure Management استادیار arash@sharif.edu
آریا اللهیار خسروشاهی دانشگاه تفرش دکتری عمران سازه پلاسیسیته، مکانیک شکست سازه های فولادی استادیار khosroshahi@tafreshu.ac.ir
آزاد یزدانی دانشگاه کردستان دکتری عمران مهندسی زلزله ----- دانشیار a.yazdani@uok.ac.ir
آزاده احمدی دانشگاه صنعتی اصفهان دکتری عمران مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی مديريت يکپارچه منابع آب حوضه آبريز استادیار aahmadi@cc.iut.ac.ir
آزیتا اسعدی دانشگاه یزد دکتری عمران مهندسی زلزله عمران، سازه، زلزله استادیار aasadi@yazd.ac.ir
اباذر اصغری دانشگاه صنعتی ارومیه دکتری عمران سازه Seismic Design of Steel Structures استادیار abcd1386@gmail.com
ابراهیم اسدی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان دکتری عمران مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی سازه های آبی استادیار Asadi@azaruniv.ac.ir
ابراهیم ثنایی دانشگاه علم و صنعت ایران دکتری عمران سازه ----- استاد بازنشسته sanaei@iust.ac.ir