امروز در تقویم زلزله


30 شهریور
زمین‌لرزه اورگن 1372 شمسی (21 سپتامبر 1993)

زمین‌لرزه‌ای به بزرگای 6 و بزرگترین زمین‌لرزه تاریخی اورگن.
زلزله کلمته فالز (Klamath Falls) موجب مرگ دو نفر و آسیبهایی برابر 7/5 میلیون دلار شد. یک نفر در هنگام رانندگی بعلت ریزش سنگ از کوه و یک نفر دیگر از حمله قلبی درگذشتند. بیش از 1000 خانه و ساختمان تجاری آسیب دید. حداکثر شدت VII در مرکز شهر کلمته فالز و در موسسه فناوری اورگن حدود سه کیلومتری شمال مرکز شهر اتفاق افتاد. سه بزرگراه در کلمته فالز در اثر ریزش سنگ از کوه‌ها بطور موقت بسته شدند. لرزه در جنوب اورگن تا مناطق شمالی یوجین (Eugene) و در شمال کالیفرنیا تا جنوب ردینگ (Redding) احساس شد.زمین‌لرزه گوئررو 1364 شمسی (21 سپتامبر 1985)

این زلزله به بزرگای 7/6 پس‌لرزه زلزله 19 سپتامبر 1985 (28 شهریور 1364) است.

این زمین‌لرزه نیز تلفات و آسیبهایی در مکزیکوسیتی بوجود آورد و در بسیاری از مناطق مرکزی مکزیک احساس شد. سونامی محلی با بیشینه دامنه 1/4 متر در Acapulco ثبت شد.

برگرفته از: زلزله‌های مهم جهان، 1985