امروز در تقویم زلزله


1 آذر
زمین‌لرزه مصر 1374 شمسی (22 نوامبر 1995)

در اثر زلزله‌ای به بزرگای 7/2 دست کم هشت نفر کشته و 30 نفر در منطقه رومرکزی زخمی شدند (این آمار دو کشته و 11 مجروح Nuwaybi را نیز شامل می‌شود.). آسیبهای ناشی از این زلزله در بسیاری از مناطق شمال شرق مصر تا قاهره قابل رؤیت بود. همچنین این زلزله در عربستان صعودی نیز یک نفر کشته و دو نفر زخمی بر جای گذاشت. لرزه از سودان تا لبنان احساس شد.

برگرفته از: زلزله‌های مهم جهان، 1995