امروز در تقویم زلزله


1 اردیبهشت
زمین‌لرزه‌ طالقان 987 شمسی (20 آوریل 1608)

در این روز، زمین­‌لرزه­‌ای به بزرگای Ms=7/6 در گیلان جنوبی روی داد و مایه­ آسیب فراوان در ناحیه­ بزرگی شد. خانه­‌ها، برج­ها و قلعه­‌های بسیاری در طالقان، رودبارات الموت و منطقه­ قزوین ویران شدند. لرزه در آمل، ساری و اشرف، 280 کیلومتر دور از ناحیه­ رومرکزی، و در بیش از 300 کیلومتر آنسوتر، در میان کاله، به شدت حس شد.

برگرفته از: تاریخ زمین‌لرزه‌های ایران، ن.ن.امبرسز، چ.پ.ملویل، ترجمه ا.ردهزمین‌لرزه جزایر سلیمان 1376 شمسی (21 آوریل 1997)

در اثر زمین‌­لرزه‌­ای به بزرگای 7/4 هجده نفر در اثر زمین‌لغزش جان خود را از دست دادند و آسیبهای گسترده‌­ای در گوادال کانال (Guadacanal) اتفاق افتاد. در آپیا (Apia) و سووا (Suva) وقوع تسونامی کوچک گزارش شده است. این لرزه در هونیارا (Honiara) احساس شد.

برگرفته از: زلزله‌های مهم جهان، 1997