امروز در تقویم زلزله


29 تیر
زمین‌لرزه آریزونا 1338 شمسی (21 ژوئیه 1959)

این زمین‌لرزه به بزرگای 5/6 بزرگترین زلزله تاریخی آریزونا است.